Cookie beleid vv Lekkerkerk

De website van vv Lekkerkerk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

v.v. Lekkerkerk door de jaren heen

v.v. Lekkerkerk door de jaren heen

De historie van v.v. Lekkerkerk.

Begin jaren
De voorgeschiedenis van v.v. Lekkerkerk heeft zich afgespeeld vanaf 1919 tot 1927. Lekkerkerk
was in die jaren een kleine dorpsgemeenschap waar iedereen elkaar kende. Een werkweek van 50
of 60 werkuren was heel normaal en vaak werd er tot laat op de zaterdagmiddag doorgewerkt. Er
bleef dus niet veel tijd over voor vertier. Van georganiseerd voetbal was in die tijd dan ook geen
sprake. Hooguit werd er s’avonds na werktijd in de buurt of op het schoolplein tegen een bal
getrapt. Veelal op klompen omdat schoenen te kostbaar waren om die met voetballen te verslijten.

Wassen in de sloot
Uiteindelijk resulteerde dat in 1919 tot de oprichting van een clubje die de naam L.F.C. kreeg:
“Lekkerkerkse Football Club”. De club bestond uit een groep personen die regulier voetbal wilde
gaan spelen. Nou was er in die tijd geen infrastructuur zoals tegenwoordig met uitgebreide
voetbalvelden en sportparken. Er werd dus naarstig gezocht naar een geschikte locatie om te
kunnen voetballen. Een oplossing werd gevonden in de loet. Met de veeboer van de
Hendrikshoeve werd een huurovereenkomst afgesloten om een stuk weiland te gebruiken als
voetbalveld. Er werden op eenvoudige wijze een paar houten doelen getimmerd. Krijtlijnen waren
er niet, de sloten dienden als uitlijnen. Overige faciliteiten zoals doelnetten, hoekvlaggen en
kleedlokalen waren er niet. Verkleden deed je thuis en na afloop kon je je wassen in de sloot.

1 September 1927
Na een aantal jaren groeide de populariteit van de voetbalsport enorm. In oktober 1920 vond
L.F.C. aansluiting bij de toenmalige Goudse Voetbal Bond de G.V.B. Deze pioniers waren de latere
oprichters van de huidige v.v. Lekkerkerk. “Op 1 september 1927, n.m. 8 uur ten huize van de
heer P.L.J. Vis” werd in de aanwezigheid van 32 leden v.v. Lekkerkerk officieel opgericht. De
heren N. de Bruin, A. Oskam en C. Borsje werden op voostel van de heer C. Stoppelenburg bij
acclamatie als bestuurslid gekozen omdat ze ook al enige tijd het voorlopige bestuur hadden
gevormd. De jaarcontributie werd vastgesteld: boven de 16 jaar 1 gulden, beneden 16 jaar 0,50
cent. Twee jaar later in 1929 werd er al aansluiting gezocht bij de Nederlandse Voetbal Bond, toen
nog N.V.B. geheten. Het woord Koninklijke kwam pas in de loop van de jaren dertig.

Koninginneweg
In de periode van de economische crisis in de jaren dertig werd door werkverschaffing het
voetbalveld aan de Koninginneweg aangelegd. Op 13 augustus 1933 werd het veld officieel in
gebruik genomen. Later werden de faciliteiten ook uitgebreid, kleedkamers met stromend water en
een bar waar men een rolletje drop kon kopen en wat kon drinken. Door deze locatie midden in
het dorp groeide de vereniging gestaag. Het tienjarig bestaan werd in december 1937 op grootse
wijze gevierd met een feestavond. In 1943 werd het tweehonderdste lid ingeschreven. Voor een
dorpsclub in die jaren een zeer respectabel aantal. Om de leden te informeren over het reilen en
zeilen binnen de club, werd in 1946 het eerste clubblad uitgebracht onder de naam de “L.F.C.-er”.
Door de intrede en het algemeen gebruik van computers en het digitale tijdperk werd besloten de
LFC-er in juli 2012 te beëindigen. Het complex aan de Koninginneweg was een gezellige locatie
centraal in het dorp en heeft tot veler genoegen dienst gedaan tot 1973.

Tiendweg West
De groei van de club bleef zich gedurende de jaren voortzetten en de accommodatie aan de
Koninginneweg met 1 speelveld bleek te klein te worden. In 1970 keurde de gemeenteraad van
Lekkerkerk een plan goed voor de aanleg van een sportpark met 2 speelvelden aan de Tiendweg
West. De vereniging moest zelf de bouw van de nieuwe kleedlokalen en de kantine verzorgen.
Door een geweldige inspanning van vele leden werd op 18 augustus 1973 het nieuwe
sportcomplex met de kantine geopend. Een voor die tijd geweldig sportpark bestaande uit 2
speelvelden, een trainingsveld, 4 kleedkamers, 2 scheidsrechterskamers, ballenhok, een technische ruimte en een ruime goed ingerichte kantine.

Derde speelveld
Inmiddels hebben er in de loop der jaren door de groei van het ledental vele aanpassingen
plaatsgevonden. In de beginjaren tachtig werd een door de gemeente Lekkerkerk gefinancierd
derde speelveld met een verlicht trainingsveld aangelegd. Daarmee beschikte de vereniging over
drie speelvelden en twee verlichte trainingsvelden.

Uitbreiding
Door de uitbreiding van de speelvelden was ook een uitbreiding van de kleedkamers noodzakelijk.
Vrijstaande van het bestaande kantinegebouw werden er vier nieuwe kleedkamers, een E.H.B.O ruimte, een scheidsrechterskamer en een administratieruimte bijgebouwd. Er was toen de
beschikking over 8 kleedkamers 3 scheidsrechterkamers een E.H.B.O.-ruimte, diverse technische
ruimten en een administratie.

Overdekte tribune
In juni 1991 is de overdekte zittribune in gebruik genomen die plaats biedt aan circa 200
supporters die voor een groot deel in zelfwerkzaamheid door de leden is gebouwd. Deze werd in
zijn geheel betaald uit de opgespaarde sponsorbijdrage van Internationaal Transportbedrijf Van
Der Laan uit Lekkerkerk, welke 21 jaar als hoofdsponsor aan de club verbonden is geweest.

Verlichting op hoofdveld
Op 14 oktober 1997 werd op het hoofdveld een nieuwe lichtinstallatie in gebruik genomen, in die
tijd uitzonderlijk binnen de regio. Opnieuw werden de kosten flink gereduceerd door een grote mate van zelfwerkzaamheid bij het graven van de kabels.
Er werd een lichtwedstrijd gespeeld tegen het eerste elftal van Excelsior uit Rotterdam, de gehele
wedstrijd heeft het gegoten van de regen.

Renovatie kantine
Door de eenvoudige inrichting van de kantine wegens geld besparing tijdens de nieuwbouw en het
intensief gebruik, was het in 1995 tijd voor een grondige renovatie van het interieur. De keuken
werd open gemaakt, nieuwe systeemplafonds, een epoxy gietvloer en een geheel nieuw
barmeubel van 18 meter lengte werd geïnstalleerd. Met een lichte kleur schilderwerk werden de
bruintinten uit de zeventigerjaren voorgoed afgedekt zodat een vrolijk en kleurrijk interieur is
ontstaan wat heden ten dagen nog steeds dienst doet. Wederom door een groot deel van
zelfwerkzaamheid van vele leden kon er op de kosten flink worden bespaard.

Kunstgrasveld
Wegens een tekort aan trainingsfaciliteiten werd op initiatief van het toenmalige bestuur van v.v.
Lekkerkerk in 2008 bij de gemeente Lekkerkerk geïnformeerd naar de mogelijkheden tot aanleg
van een kunstgrasveld. Deze onderhandelingen liepen zo voorspoedig zodat reeds 1 jaar later in
november 2009 de ingebruikname van een kunstgrasveld op veld-2 een feit was.
Een compliment aan alle betrokkenen maar in het bijzonder de medewerkers van de gemeente
Nederlek voor de constructieve samenwerking en de snelheid waarmee dit project is gerealiseerd.

Stichting Service Verenigingen Nederlek (SVN).
Vanwege het door de overheid vastgestelde sportbesluit is door de gemeenteraad van Nederlek in
2008 een stichting aangesteld die het beheer en de exploitatie van alle sportaccommodaties
binnen de gemeente Nederlek is gaan behartigen. Na een lange periode van onderhandeling is v.v.
Lekkerkerk na goedkeuring van de leden op 27 december 2011 met terugwerkende kracht vanaf 1
juli 2009 toegetreden tot de stichting SVN. Vanaf dat moment is SVN risicodragend en
verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het “Sportpark Tiendweg West
Lekkerkerk”. Door v.v. Lekkerkerk wordt aan SVN jaarlijks een gebruikersvergoeding betaald. Dat
betekend dat SVN verantwoordelijk is voor de kosten van de exploitatie van het sportpark zoals
vervangingsinvesteringen, onderhoud van terreinen, speelvelden en opstallen.

Prestatief zaterdagvoetbal
In het voorjaar van 2012 heeft er een bijzondere omslag binnen de vereniging plaatsgevonden.
Het gonsde van de geruchten dat een meerderheid van de seniorleden en selectiespelers liever op
zaterdag wilde gaan voetballen. De vereniging bestond toen reeds 85 jaar en nog nooit in de
historie van de club is dat een punt van discussie geweest. Zolang de club bestond heeft het 1e
-elftal op zondag gevoetbald. Daar was de gehele interne organisatie op afgestemd. Ook de cultuur
van de club had zich gevormd door 85 jaar senioren voetbal op zondag. Op het hoogtepunt in de
clubhistorie zelfs met 12 heren- en 2 dameselftallen. Het is ook altijd een goede verdeling
geweest. De jeugd speelt op zaterdag en de senioren op zondag. Zorgvuldig zijn de meningen
gepeild bij de huidige selectiespelers. Maar ook bij de A- en B-jeugd elftallen die in de toekomst
voor aanvulling moeten zorgen naar de senioren. De uitslag liet eigenlijk geen keuze omdat een
zeer grote meerderheid koos voor de zaterdag. De maatschappelijke veranderingen ten opzichte
van de weekendbeleving bij de jongere spelers is daarbij doorslaggevend geweest. Door een twee
sporen beleid met prestatievoetbal op zaterdag en zondag zou er een machtstrijd kunnen ontstaan
en de club uit elkaar kunnen drijven. Daarom moest er een keuze worden gemaakt voor de
zaterdag of voor de zondag. Op 16 april 2012 werd in een buitengewone algemene
ledenvergadering door een ruime meerderheid van de circa 110 leden gekozen voor het prestatief
zaterdagvoetbal. Negentig procent van de uitgebrachte stemmen was voor zaterdagvoetbal.
Daarmee werd afscheid genomen van het prestatieve zondagvoetbal. Vanaf het seizoen 2012-2013
speelde Lekkerkerk-1 in de vierde klasse-B van het zaterdagvoetbal. Voor de club een historisch
besluit waar vooral de oudere leden zichtbaar moeite me hadden.

Opnieuw uitbreiding
Door het besluit om ook met de senioren op zaterdag te gaan voetballen ontstond er opnieuw een
probleem. Er was een chronisch gebrek aan kleedkamers en tevens stonden een aantal houten
bergingen op instorten. Er is toen een bouwcommissie samengesteld die een gefaseerd bouwplan
heeft samengesteld voor de bouw van 2 extra kleedkamers, een wasruimte, fysioruimte,
werkplaats en een materieelberging van 125 M2. Ook weer door de zelfwerkzaamheid van vele
vrijwilligers zijn de kosten van deze nieuwbouw in grote mate binnen de perken gebleven. Op 24
januari 2014 werd door de burgemeester van Nederlek mevrouw Trix van der Kluit de officiële
openingshandeling verricht.

Betaald Voetbal
V.v. Lekkerkerk heeft een aantal spelers voort gebracht die tot de hoogste klasse van het betaalde
voetbal zijn doorgedrongen. Joh van Zoest heeft tot de C-jeugd zijn opleiding bij v.v. Lekkerkerk
genoten. Op 10 jarige leeftijd verruilde hij Lekkerkerk voor Sparta Rotterdam waar hij vele jaren in
het eerste elftal heeft gespeeld. Later heeft hij ook nog bij De Graafschap, een club in Hong Kong
en in Bahrein gespeeld.
Twee spelers Ryan Koolwijk en Jeffry Altheer zijn vanuit de jeugdopleiding bij v.v. Lekkerkerk op
jonge leeftijd naar Excelsior Rotterdam gegaan. Koolwijk heeft na Excelsior enkele jaren bij NEC
Nijmegen gespeeld, momenteel is hij vaste keuze bij eredivisionist FC Dordrecht. Altheer is via
Helmond Sport bij v.v. Venlo terecht gekomen en is daar vaste keus voor het 1e-elftal. Rick Dekker
heeft de jeugdopleiding van v.v. Lekkerkerk verruild voor Feyenoord, recentelijk heeft hij de
overstap gemaakt naar P.E.C. Zwolle waar Ron Jans trainer is. Ook veel spelers uit de
jeugdopleiding van v.v. Lekkerkerk hebben in het verleden de hoogste klassen van het
amateurvoetbal bereikt.

Heden
In de voorjaarsvergadering van juni 2014 is door de leden een bestuursvoorstel aangenomen voor
de herinrichting van het gehele Sportpark Tiendweg West Lekkerkerk. In de zomervakantie periode van 2015 is een aanvang gemaakt met de voorgenomen werkzaamheden. Er is kunstgrasveld aangelegd op het hoofdveld en het natuurgrasveld van veld-3 is volledig gerenoveerd. De parkeerplaats is uitgebreid, het toegangspad is opnieuw bestraat en het voorgenomen pannaveldje is gerealiseerd worden. Tevens is de achterentree met de fietsenstalling opnieuw ingericht en een aantal onderhoudsprojecten zijn gelijktijdig aangepakt. De gehele uitvoering heeft onder
verantwoordelijkheid van de Stichting SVS plaatsgevonden. 

Bestuur v.v. Lekkerkerk, oktober 2015.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!