Cookie beleid vv Lekkerkerk

De website van vv Lekkerkerk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid Seksuele Intimidatie v.v. Lekkerkerk

Beleid Seksuele Intimidatie v.v. Lekkerkerk

Beleid Seksuele Intimidatie v.v. Lekkerkerk   

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 

GEDRAGSREGELS 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Algemeen

1. De beleidsnota c.q. voorlichting, toekomstige aanpassingen, informatie en updates zullen worden gepubliceerd op de website.

2. Het Dagelijks Bestuur is eerste aanspreekpunt voor een ieder die
opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of over
een concreet incident zoals (dreigen met) lichamelijk geweld en
(vermoeden van) pesten en een gesprek wil met de vereniging.
(Dit zal/kan overgedragen worden aan een vertrouwens persoon mits beschikbaar)

3. Leden/overigen die kennis krijgen van seksuele intimidatie/misbruik dienen dit direct
Te melden bij het Dagelijks Bestuur

4. Indien gevallen niet onder het tucht- of strafrecht vallen dient het Dagelijks Bestuur deze
af te handelen, eventueel in overleg met het bondsbestuur.

5. Het Dagelijks Bestuur is verplicht om eventuele gepleegde tucht- of strafrechtelijke
feiten te melden bij het bondsbestuur en, na overleg, handelend op te treden met een orde maatregel of sanctie.

6. Het Dagelijks Bestuur meldt tucht- of strafrechtelijke feiten bij de politie.

7. Het is de verantwoordelijkheid van sportbonden en verenigingen om slachtoffers op
Emotioneel, praktisch en juridisch gebied bij te staan eventueel i.s.m. Slachtofferhulp Nederland

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!